Kadra KPZJ

KADRA KPZJ UJEŻDŻENIOWA

I Junior Młodszy:
1. Zuzanna Gradowska
2. Angelika Kolarz

II Junior:
1. Aleksandra Felska
2. Agata Włodarczyk

III Senior:
1. Karolina Sztylka
2. Magdalena Zgórska-Dąbrowska
3. Julia Naumovich-Shabovskaya

KADRA KPZJ SKOKI

I Kuce
-- Blanka Brzeska
-- Ciecholewska Zofia
-- Ćwik Zofia
-- Drobny Maja
-- Kotkiewicz Edyta

II Junior Młodszy
-- Ciecholewska Zofia
-- Krzyżyńska Michalina
-- Osińska Dominika
-- Teper Zofia

III Junior
-- Bonowicz Paulina
-- Kulpa Krzysztof
-- Tobiszewska Katarzyna
-- Zubrycka Małgorzata

IV Seniorzy
-- Ćwik Magdalena
-- Olszewski Tomasz
-- Włodarski Bartłomiej
-- Łopato Justyna
-- Angelika Ojczenasz

KADRA WKKW

I Juniorzy Młodsi
-- Jagoda Tomaszewska
-- Zuzanna Gradowska

 


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home/users/kpzjpl/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52