Licencje 2013

Posted by admin on ndz., 01/06/2013 - 14:15

Niezbędne dokumenty:

1/ osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach;
2/ zaświadczenie lekarskie z przychodni sportowo-lekarskiej;
3/ prawidłowo i czytelnie wypełniony wniosek o wydanie licencji rocznej zawodnika niezrzeszonego bądź zrzeszonego- strona PZJ ;
4/ w przypadku pierwszej rejestracji:
- wypełniona karta zgłoszenia zawodnika do rejestracji,
- brązowa odznaka -/ ewidencja na stronie PZJ/;
5/ potwierdzenie ubezpieczenia obejmującego sport kwalifikowany;
6/ dowód wpłaty na konto KPZJ- /www.kpzj.pl zakładka opłaty, numer konta w zakładce -władze/;

Biuro KPZJ/PZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i licencjonowaniem w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów!!!

Licencja sędziego PZJ rok 2013
Przypominamy, iż z końcem roku 2012 tracą ważność Licencje sędziowskie. Sędziów wnioskujących o nadanie licencji na rok 2013 prosimy o przesłanie Wniosku wraz z Potwierdzeniem wpłaty 100zł (pocztą na adres PZJ lub mailowo na adres ewa.porebska-gomolka@pzj.pl).