Uchwały

UCHWAŁY:

2015

Uchwała nr 1/2015 (z dnia 18.04.2015) Wprowadza się opłatę w wysokości 100 zł za wpis na stronę internetową i do kalendarza KPZJ dla ośrodków nie zrzeszonych w KPZJ i klubów które nie mają opłaconej składki. (7 głosów -za).

Uchwała nr 2/2015 (z dnia 18.04.2015) Zebrania zarządu KPZJ odbywać się będą raz w miesiącu; co drugi miesiąc będą to zebrania otwarte (7 głosów -za).

Uchwała nr 3/2015 (z dnia 18.04.2015) Zarząd KPZJ postanawia rozwiązać umowę z NZOZ Delfin o dofinansowaniu karetek na zawody jeździeckie (3 głosy -za (R. Perlikowski, K. Kierzek, B. Włodarski), 3 głosy wstrzymujące (T. Laskowski, J. Kulpa, D. Włodarczyk), 1 glos -przeciw (B. Zgórski)).

Uchwała nr 4/2015 (z dnia 26.05.2015) Ustalono budżet na Mistrzostwa KPZJ.Skoki przaz przeszkody - 6000 zł.Ujeżdżenie - 3000 zł.Kwoty powyższe przeznaczone będą na nagrody finansowe dla zawodników startujących w mistrzostwach.

Uchwała nr 5/2015 (z dnia 14.07.2015) Zarząd KPZJ postanowił wyróżnić Oliwie Szczepańską i jej trenera Marcina Matelskiego za zajęcie II miejsce w finale OOM. (zawodniczka - kwota 1000 zł ,trener - statuetka)

Uchwała nr 6/2015 (z dnia 25.08.2015) Zarząd KPZJ podjął decyzje o dofinansowniu 25-lecia KJ ,,Rywal'' Grudziądz w kwocie 1000 zł ( 6 głosów -za, 1 głos wstrzymujący)

Uchwała nr 7/2015 (z dnia 15.09.2015) Zarząd KPZJ postanowił przyznać Agacie Włodarczyk nagrodę w wysokości 1000 zł za zdobycie złotego medalu Mistrzostw Polski w skokach przez przeszkody

Uchwała nr 8/2015 (z dnia 24.11.2015) Zarząd KPZJ podjął uchwałę o przeznaczeniu kwoty 1000 zł na organizacje wigilji związkowej.( 7 głosów -za)

Uchwała nr 9/2015 (z dnia 24.11.2015) Zarząd KPZJ podjął uchwałę o podniesieniu opłat od 1.01.2016r (6 głosów -za 1 wstrzymujący):

   - rejstracja zawodnika - junior - 40 zł

   - licencja roczna zawodnika - junior - 40 zł

   - rejstracja zawodnika - senior - 70 zł

   - licencja roczna zawodnika - 70 zł

  - rejstracja konia - 60 zł

  - licencja roczna konia - 60 zł

  - zmiana barw klubowych (dot. również zawodników niezrzeszonych) - 150 zł

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie rankingu 

Uchwała 10/2015 (z dnia 24.11.2015) Zarząd KPZJ podjął uchwałę o sprzedarzy majątku (6 głosów -za 1- wstrzymujący),który pozostał po OOM 2008r, w skład którego wchodzi:

   - parkur komplet (stan: do remontu)

   - bariery ocynkowane

   - czworoboki (2 - komplety płótkow)

   - Budki sędziowskie  5 szt

   - równiarka do podłoży

Uchwała 11/2015 (z dnia 24.11.2015) W odpowiedzi na pismo KJ Stajnia Jarużyn , zarząd KPZJ podjął decyzje, o zwolnieniu Stajni Jarużyn z opłat za wpis na strone internetową KPZJ w okresie halowym ( 7 głosow -za)

2016

Uchwała 1/2016 (z dnia 19.01.2016) Zarząd postanowił przyjąć do KPZJ sekcję jeździecką Turzyn przy SEEŁ "Dąb"

Uchwała 2/2016 (z dnia 19.01.2016) Zarząd postanowił reaktywować Pałucki Klub Jeździecki

Uchwała 3/2016 (z dnia 22.02.2016) Zarząd postanowił przyjąć do KPZJ Stowarzyszenie Klub Jeździecki Jarużyn

Uchwała 4/2016 (z dnia 22.02.2016) Zarząd postanowił przyjąć do KPZJ Klub Jeździecki Oxer Inowrocław

Uchwała 5/2016 (z dnia 22.03.2016) Zarząd postanowił przyjąć do KPZJ Klub Jeździecki "Morgan" Balczewo

Uchwała 6/2016 (z dnia 22.03.2016) Zarząd postanowił przyjąć do KPZJ Ciechociński Klub Jeździecki "Bonanza"

Uchwała 7/2016 (z dnia 22.03.2016) Zatwierdzenie rankingu KPZJ dla dyscyplin skoki oraz ujeżdżenie (regulamin w załączniku Regulamin Rankingu KPZJ dyscyplin A i B) Prowadzenie rankingu skokowego powierza się firmie Cheval-tech, a ujeżdżeniowego Equistars Joanna Kruk w zamian zaumieszczenie logo i nazwy w rankingu.

Uchwała 8/2016 (z dnia 22.03.2016) Przyjęcie regulaminu aukcji majątku KPZJ po OOM 2008

Uchwała 9/2016 (z dnia 22.03.2016) Walne zebranie KPZJ odbędzie się 26.04.2016 o godz. 18

Uchwała 10/2016 (z dnia 22.03.2016) Zobowiązania finansowe do 300 zł prezes KPZJ może podjąć samodzielnie do późniejszego rozliczenia.

Uchwała 11/2016 (z dnia 20.04.2016) Przyjęcie do KPZJ Klubu Jeździeckiego ,,Cavalier'' 

Uchwała 12/2016 (z dnia 20.04.2016) Zarząd KPZJ zatwierdził i przyjmuje obowiązujące dokumenty:

- Cennik KPZJ

- Formularz Zgłoszenia Konia do rejestracji

- Formularz Zgłoszenia Zawodnika do rejestracji

- Regulamin Powoływania do Kadry KPZJ

- Regulamin Prowadzenia Zebrania Zarządu KPZJ

- Regulamin Rejestracji i  Licencjonowania KPZJ

- Regulamin Zatwierdzania i Wpisu do Kalendarza KPZJ

- Rejestr Kar

- Szablon Protokołu z Zebrań Zarządu KPZJ

- Szablon Uchwały Zarządu

- Wniosek o Przyznawanie Prawa do Organizacji Zawodów Regionalnych

- Wniosek o Wydanie Lcencji KPZJ

Uchwała 13/2016 (z dnia 20.04.2016) Mistrzostwa KPZJ zostaną dofinansowane kwotami : ujeżdżenie - 4000 zł , skoki- 6000 zł

Zawody Ogólnopolskie rozgrywane na terenie KPZJ zostaną dofinansowane kwotami 2000 zł ( Kobylarnia , Solec Kujawski)

Uchwała 14/2016 (z dnia 10.05.2016) Powołanie kadry KPZJ w ujeżdżeniu:

I.Junior Młodszy:
1.Klaudia Kamińska - Duży koń
2.Wiktoria Biegała -Kuc
3.Angelika Kolarz-Kuc

II.Junior:
1.Patrycja Wawrzon
2.Filip Rasiewicz
3.Zuzanna Koprowska

III.Młody Jeźdna: Agata Gietka

IV. Senior:
1.Magdalena Zgórska
2.Patrycja Nowakowska

Uchwała 15/2016 (z dnia 10.05.2016) KPZJ poniesie koszty ,,Wpisowego" do eliminacji OOM

Uchwała 16/2016 (z dnia 10.05.2016) Na wniosek KJ <<Stajnia Jarużyn" przedłużono termin płatności za wylicytowany majątek KPZJ do dn.17.05.2016

Uchwała 17/2016 (z dnia 14.06.2016) Zarząd KPZJ postanowił przystąpić do projektu Mistrzostw Polski Północnej i partycypować w kosztach w kwotach 3000 skoki , 2000 ujeżdżenie

Uchwała 18/2016 (z dnia 14.06.2016) Zarząd KPZJ podjął decyzje o zwrocie kosztów rachunku telefonicznego p.Laskowskiego związanych z wystawianiem licencji zawodnikow i koni w kwocie 300zł za okres trzech miesięcy.

Uchwala 19/2016 () Mistrzostwa Województwa w kategori kuce odbędą się w dn.20-21.08.2016 przy Zawodach Regionalnych w Solcu Kujawskim.

 
Uchwała 20/2016 () Zarząd podją decyzje o dofinansowaniu startów zawodników kadry KPZJ na imprezach rangi mistrzowskiej.W 2016r dofinansowanie wynosić będzie 200zł do zawodnika na jeden start. Dofinansowanie na 2017r uchwalone będzie do końca I kwartału.
Warunki dofinansowania:ukończenie imprezy,przedstawienie danych osobowych oraz nr.konta do przelewu,załączenie wyników.

Uchwała 21/2016 () Zarząd postanowił nagrodzić Weronikę Knajdek kwotą 800 zł za zajęcie IIIm w Pucharze Polski Kucy gr.A1