Władze

Bogdan Zgórski

Prezes związku,
Przewodniczący
komisji ujeżdżenia

tel: 601-667-434

e-mail: info@kjclassic.pl

Dorota Włodarczyk Wiceprezes tel. 502-033-128 e-mail: daha28@wp.pl

Marcin Łączny 

Wiceprezes ds 

rozwoju KPZJ

tel: 726-333-682

e-mail: marcin.laczny89@gmail.com

Joanna Kruk

Członek

Zarządu

tel: 603-067-764 

e-mail: jokruk@op.pl

Tomasz Laskowski

Skarbnik K-PZJ

tel: 602-755-432

e-mail: oceania.laskowski@wp.pl

Dorota Zielinska

Sekretarz

tel: 533-520-795

e-mail: stajnia_jaruzyn@wp.pl

Rafał Perlikowski

Członek Zarządu

Zatwierdzanie propozycji

skokowych    

tel: 604-499-943

e-mail: r.perlikowski@gmail.com

skoki @: propozycje.kpzj@gmail.com

Tomasz Laskowski Licencje tel: 602-755-432 e-mail: oceania.laskowski@wp.pl

Administrator 

 

tel. 601-667-434

e-mail: strona.kpzj@gmail.com

 

Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna      Przewodnicząca    Joanna Kruk

  tel. 603-067-764 (Ustalanie terminów egzaminów na odznaki, składów komisji

egzaminacyjnych oraz certyfikacja ośrodków)

                                                                Członek Komisji   Dorota Włodarczyk

                                                                Członek Komisji   Michał Masłowski

Komisja Rewizyjna:

Adam Olszewski

Przewodniczący;

Emil Perlikowski 

Członek Komisji;

Paulina Ogorzała

Członek Komisji;

 

Delegaci WZJ na walne zjazdy PZJ:

Bogdan Zgórski

Tomasz Laskowski

Dorota Włodarczyk

Marcin Łączny

Zbigniew Bedliński

Rezerwowi delegaci WZJ na walne zjazdy PZJ:

Katarzyna Meger

Rafał Perlikowski

Paulina Ogorzała

Ewa Domańska

 

 

Kujawsko Pomorski Związek Jeździecki

Adres związek Ul. Kusocińskiego 3 87-100 Toruń woj. Kujawsko-Pomorskie
Adres do korespondencji :
Bogdan Zgórski Prezes KPZJ 
86-050 Solec Kujawski
Ul. Leśna 71b 
NIP: 953 24 87 728
Nr konta bankowego KPZJ: BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU Oddział Szpetal Górny 10955710320600243720000001